Hiep Nhat Medical Equipment and devices Co., Ltd.

  • 公司簡介
  • 產品說明
  • 線上型錄
  • 影音型錄
  • 聯絡我們
企業類型 防疫產品、生技製藥、醫療器材
市內電話
傳真電話
電子信箱
代表人
Ms. Phung Thi Thu Hang, General Director
聯絡地址
No. 7, Street no. 7, ward 8, District 11, Hochiminh City
聯絡人
Ms. Phung Thi Thu Hang, General Director
統一編號
00000000000
企業簡介
--
資本額
8300千元
營業額
5001-1億
企業網址
none